กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูบรรเจิด ทานกระโทก
ครู คศ.3

ครูวรรณศิริ กิ่งโพธิ์
ครู คศ.3

นางสาวภัทร์พิชชา ศรีเทพ
ครู คศ.1