ฝ่ายบริหารงบประมาณ

ครูอำนาจ พูนศรี
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ครูสมเกียรติ เฉียดกลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

ครูมาลัย สุขุมามาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

ครูวรรณศิริ กิ่งโพธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวภัทร์พิชชา ศรีเทพ
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์จิรา บุญครอบ
ครู คศ.1

นายสถิตย์ ศรีนวล
ครูผู้ช่วย