ฝ่ายบริหารวิชาการ

ครูพัชรินทร์ ทิศกระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

ครูละเอียด เริืองมะเริง
ครู คศ.3

ครูอัญชัญ พูนศรี
ครู คศ.3

ครูมนพิสุทธิ์ พิทักษ์สันติภาพ
ครู คศ.3