กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูสมเกียรติ เฉียดกลาง
ครู คศ.3

ครูอัญชัญ พูนศรี
ครู คศ.3