ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดในขณะนี้ ให้นำนักเรียนเดินทางกลับมาในพื้นท (อ่าน 234) 15 มิ.ย. 63
ด่วน !! เรื่อง​การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ​(COV (อ่าน 356) 10 พ.ค. 63
เลื่อนการประชุมผู้ปกครองและรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 296) 30 มี.ค. 63
ขอให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 เข (อ่าน 257) 26 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข (อ่าน 288) 20 มี.ค. 63
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2562 (อ่าน 548) 19 ธ.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 525) 21 ก.พ. 62