ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดในขณะนี้ ให้นำนักเรียนเดินทางกลับมาในพื้นท
#แจ้งผู้ปกครอง สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดในขณะนี้ ให้นำนักเรียนเดินทางกลับมาในพื้นที่อาศัย ภายใน 16 มิถุนายน 2563 และกักตัว ให้ครบ 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังและดูแลอาการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 ก่อนที่จะให้นักเรียนมาโรงเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563


">
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 234 ครั้ง