ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการประชุมผู้ปกครองและรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563

#ด่วน!! #ประกาศโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ปกครองทุกท่านทราบ อีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องงดกิจกรรมต่าง ๆ ออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุก ๆ คน ดังนั้น
จึงขอ #แจ้งงดและเลื่อน การจัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ออกไป #โดยไม่มีกำหนด

หากมีความคืบหน้าเปลี่ยนแปลงประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทาง facebook โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา หรือเว็บไซต์ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา www.swangvittaya.ac.th

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
โทร. 08-9578-7377 (ผอ. อุทิศ พงษ์ภาลี)

โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 295 ครั้ง