ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการประชุมผู้ปกครองและรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3) 30 มี.ค. 63
ขอให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 เข (อ่าน 5) 26 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข (อ่าน 7) 20 มี.ค. 63
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2562 (อ่าน 277) 19 ธ.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 225) 21 ก.พ. 62