ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสีสุกและ วัดโคกสุภาราม โดยนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทำบุญที่วัดโคกสุภาราม ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ไปทำบุญที่วัดสีสุก ถือเป็นการให้นักเรียนได้รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,11:39   อ่าน 32 ครั้ง