ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 (ให้นักเรียนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกักตัวดูอาการ 14 วัน)
แจ้งผู้ปกครอง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดในขณะนี้ ให้นำนักเรียนเดินทางกลับมาในพื้นที่อาศัย ภายใน 16 มิถุนายน 2563 และกักตัว ให้ครบ 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังและดูแลอาการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 ก่อนที่จะให้นักเรียนมาโรงเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,22:14   อ่าน 130 ครั้ง