ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาฯ และประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 463
แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ เนตรานารี
แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือเนตรนารี ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 245 KB 1564
แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือเนตรนารี ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 1034
แผนจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 8705
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.46 KB 765
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.82 KB 580
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.41 KB 962
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 358.69 KB 635
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.5 KB 618
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.7 KB 579
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 488.25 KB 614
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.25 KB 1635
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.25 KB 823
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.95 KB 686
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.65 KB 586
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปี กศ.2557
คู่มือการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106 KB 561
คู่มือการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.99 KB 629
คู่มือการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.43 KB 624
บริหารงานบุคคล
แบบประเมิน SAR รายบุคคล มาตรฐานใหม่ 2561 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 49.72 KB 491