ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาฯ และประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 48
แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ เนตรานารี
แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือเนตรนารี ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 245 KB 1073
แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือเนตรนารี ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 239
แผนจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 8079
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.46 KB 277
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.82 KB 177
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.41 KB 383
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 358.69 KB 223
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.5 KB 201
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.7 KB 159
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 488.25 KB 202
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.25 KB 888
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.25 KB 194
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.95 KB 266
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.65 KB 162
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปี กศ.2557
คู่มือการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106 KB 156
คู่มือการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.99 KB 219
คู่มือการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.43 KB 205
บริหารงานบุคคล
แบบประเมิน SAR รายบุคคล มาตรฐานใหม่ 2561 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 49.72 KB 78