ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาฯ และประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 114
แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ เนตรานารี
แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือเนตรนารี ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 245 KB 1204
แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือเนตรนารี ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 355
แผนจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 8299
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.46 KB 403
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.82 KB 233
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.41 KB 582
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 358.69 KB 289
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.5 KB 267
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.7 KB 227
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 488.25 KB 263
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.25 KB 1232
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.25 KB 400
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.95 KB 324
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.65 KB 227
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปี กศ.2557
คู่มือการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106 KB 215
คู่มือการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.99 KB 278
คู่มือการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.43 KB 270
บริหารงานบุคคล
แบบประเมิน SAR รายบุคคล มาตรฐานใหม่ 2561 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 49.72 KB 143