ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาฯ และประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 246999
แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ เนตรานารี
แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือเนตรนารี ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 245 KB 248149
แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือเนตรนารี ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 248012
แผนจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 255926
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.46 KB 247340
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.82 KB 247124
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.41 KB 247549
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 358.69 KB 247176
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.5 KB 247212
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.7 KB 247116
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 488.25 KB 247186
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.25 KB 248290
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.25 KB 247454
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.95 KB 247298
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.65 KB 247128
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปี กศ.2557
คู่มือการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106 KB 247102
คู่มือการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.99 KB 247169
คู่มือการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.43 KB 247186
บริหารงานบุคคล
แบบประเมิน SAR รายบุคคล มาตรฐานใหม่ 2561 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 49.72 KB 247027