ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ ส.ว. สีแสด อยู่บนพื้นสีขาว มีวงกลมสีเหลืองและชื่อโรงเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

    ส.ว. สีแสด อยู่บนพื้นสีขาว มาจากโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยามีสีประจำโรงเรียนคือสีแสดและสีขาว  
    วงกลมสีเหลืองและชื่อโรงเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาจากโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยายึดมั่นในศาสนาและพัฒนาการศึกษาก้าวไกลสู่ความเป็นสากล