รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านโคกหนองโสน   ตำบลสีสุก  อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 044-300273


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :